Skype For Business

Med Bizskype-tjenesten kan du ringe fra Skype for Business akkurat som du gjør fra mobiltelefonen.

Du dobler verdien av Skype for Business, mobil, crm, erp, outlook og andre IT verktøy du bruker som mest!