Skype For Business

Med Bizskype-tjenesten kan du ringe fra Skype for Business akkurat som du gjør fra mobiltelefonen.

Du dobler verdien av Skype for Business, mobil, CRM, ERP, Outlook og andre IT-verktøy du bruker som mest!